Etiler Dişçi

Etiler Açık Dişçi

Etiler Diş Hekimi - 7-24 Saat Gece Açık Acil
Bayramda Tatilde Cumartesi Pazar Açık

Etiler İstanbul’un en köklü ve gelişmiş semtlerinden biridir. Komşu olduğu önemli semtler anadolu yakasına yakınlığı ve daha bir çok sebeple gelişmiş olan semtte birçok konuda olduğu gibi Etiler nöbetçi dişçi dendiğinde ağız ve diş sağlığı konusunda da hastalara kaliteli bir hizmet veren çokça devlete bağlı ve özel kurum bulunmaktadır. Söz konusu ağız sağlığı olduğunda hepimiz karşılaşılabilecek problemlerden korkabiliyoruz. Ancak bu sorunların bir çoğu günlük ağız bakımımızı düzenli bir şekilde yaparak çözebileceğimiz problemlerden oluşmakta. Genetik, gelişim bozuklukları ya da başka sebeplerden kaynaklanan diğer bozukluklarda da profesyonel hekimlik hizmeti bu kurum ve kuruluşlarda sağlanmaktalar.

Ağız sağlığı sadece sağlıklı bir yaşam için değil aynı zamanda estetik bir görüntü ve özgüven konularında da önemli olduğu bilinen bir konu. Çeşitli sorunlardan kaynaklanan diş kayıpları özellikle estetik ve fonksiyonel anlamda ciddi sorunlara sebebiyet verebiliyor. Bu konuda tabii ki kaybın gerçekleştiği yer ve kaybedilen yerdeki diğer yapıların işlevleri de önemli noktalardan. Çiğnemek, yediklerimizin sinidirilmesinin önemli bir kısmı olan fiziksel sindirimin bir parçası ve doğal olarak da ağzımızda gerçekleşmekte. Kayıp durumlarında bu mekanik parçalanma işleminin bozulması yemeklerden haz alma problemleri ve hazımsızlık gibi durumlara sebebiyet verebiliyor. Ayrıca kaybın gerçekleştiği alanlar mikroorganizmalar için etrafta bulunan diğer dişlere sıçrayıp yayılmak için de önemli bir şans niteliğinde. Dolayısıyla da çoğu zaman kayıptan kaynaklı oluşan bu boşluklar çeşitli tedavi yöntemleriyle doldurulmakta.

Bu yöntemler, köprü, dental implantlar ve porselen tedavisi gibi çeşitli seçeneklerden oluşmakta. Bu işlemlerin her biri kendi içerisinde farklı uygulamalara sahip olsalar da amaçları hem estetik olarak kayıptan kaynaklanan eksikliği gidermek hem de ağzın fonksiyonel yapısının bozulmasının önüne geçmek. Ayrıca bu işlemlerin hepsi olmasa da bazıları ciddi birer dental operasyon sayılmaktalar. Dolayısıyla ehil ellerce, donanım ve imkan anlamında yeterli kurum ve ortamlarda gerçekleştirilmeleri de bir o kadar önem taşıyor. Unutmamalıyız ki gerçekleşecek işlem önemli olduğu kadar işlemden sonra yaşanılacak süreç de başka problemlere sebep olmaması açısından son derece önemli. Dolayısıyla bahsedilen tedavi yöntemleri ile alakalı tedavi öncesi, esnası ve sonrasında hekimlerin konuya dair talimatları ve tavsiyelerini dinlemek fazlasıyla önemli bir konu. Dolayısıyla da Etiler diş doktoru denildiği zaman Etiler’in hem bu işlemleri gerçekleştirecek eğitimli personel ve bunların görev yaptıkları kurumlar itibarı ile fazlasıyla zengin bir semt olduğunu söylemek mümkündür.

Ayrıca diğer önemli bir konuda diş ağrılarıyla çoğunlukla gece saatlerinde ve hekime ulaşmanın mümkün olmadığı zamanlarda karşılaşıyor oluşumuz. Bunun sebepleri çeşitli olmakla beraber sayabileceğimiz ana sebep, vücudumuzda akşam saatlerinden başlayarak gece saatlerine doğru kan basıncımızın yani tansiyonumuzun düşmesi. Bu durumda mikroorganizmaların ürettikleri zararlı maddeler üretildikleri alandan daha yavaş bir şekilde uzaklaştırılmakta ve dolayısıyla da ilgili yerde bulunan sinir uçlarını etkilemeleri. Ancak günümüzde yagınca sağlanan bir hizmet de nöbetçi hekim hizmeti. Etilerde’de hem sağlık bakanlığına bağlı bir şekilde hem de özel kuruluşlar anlamında bu hizmetin verildiğini söylememiz gerekir. Etiler dişçi dendiği zaman öğrenilmesi ağrıya ve ağrıyı oluşturan sebebe acil müdahale edilmesi dolayısıyla da sorunun acilen ortadan kaldırılabilmesi konusunda avantajlı olabilmektedir.